Woonin kan beginnen met uitvoeren toekomstplan flats Nijpelsplantsoen

Woningcorporatie Woonin en de gemeente Nieuwegein hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het toekomstplan van het Nijpelsplantsoen. Daardoor kan Woonin starten met het uitvoeren van de overeenkomst.

Dat houdt in, dat Woonin één flat wil gaan slopen om ruimte te maken voor nieuwbouw. De drie andere flats krijgen groot onderhoud, worden verduurzaamd en krijgen een nieuw aanzicht. Ook komt er een extra gebouw (een ‘urban villa’) op een kavel naast de flats. Er komen daarmee in totaal ongeveer 110 extra woningen op het Nijpelsplantsoen. De gemeente gaat aan de slag met het vernieuwen van de buitenruimte.

Impact voor bewoners

Duidelijk is, dat het plan de komende jaren enorme impact gaat hebben op alle bewoners. We maken samen met de bewonerscommissie afspraken. Vanuit de gemeenteraad is extra aandacht gevraagd voor de uitwerking van het sociaal plan. En ook is vastgesteld via een motie dat de gemeente intensief betrokken blijft bij het project. Om erop toe te zien dat de gemaakte afspraken ook worden nagekomen. Het gaat om de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst en die van de sociale plannen. Verder gaat Woonin in de komende maanden en jaren verder met het betrekken van bewoners en de omgeving.

Perspectief voor bewoners én woningzoekenden

Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst is een belangrijke stap in het perspectief voor bewoners én woningzoekenden. De Woonbond benadrukte tijdens de 'Avond voor de Stad' op 31 augustus dat de totstandkoming van de overeenkomst in een goed en zorgvuldig proces met de bewonerscommissie had plaatsgevonden. We spannen ons in om het project zo snel mogelijk te laten beginnen. Het streven is dat het groot onderhoud van de eerste flat komend voorjaar start. Zodat het Nijpelsplantsoen voor huidige en toekomstige bewoners zo snel mogelijk een duurzame en prettig leefbare plek is.

Toekomstplan kende een lange aanloop

Het toekomstplan voor het Nijpelsplantsoen is de uitkomst van een zorgvuldige afweging van verschillende wensen en belangen. Wij en de gemeente zijn daarbij niet over één nacht ijs gegaan. Over de toekomst van het Nijpelsplantsoen is al lang gesproken: in 2020 werden constructieproblemen in de galerijen ontdekt, waardoor tijdelijke veiligheidsmaatregelen nodig waren. Er werden steunpilaren op de galerijen geplaatst om de veiligheid voor bewoners te garanderen.

Uitwerken toekomstplan in stroomversnelling

De gesprekken tussen ons, de gemeente en bewonerscommissie kwamen een jaar geleden in een stroomversnelling toen duidelijk werd wat het toekomstplan inhield. Bewoners werden geïnformeerd en begin 2023 werd een intentieverklaring getekend tussen de gemeente en Woonin om het plan verder uit te werken. De gemeenteraad ging vorige week unaniem akkoord met de samenwerkingsovereenkomst. Wethouder Marieke Schouten zette namens het college een handtekening. Manager Wonen Katja van Boeijen ondertekende de overeenkomst namens Woonin.

Lees meer over het project Nijpelsplantsoen.