Informatie over de huurverhoging 2023

Voor 1 mei krijgen huurders een brief over de huurverhoging. Deze verhoging verschilt per huurder. De huurverhoging wordt namelijk bepaald door de huurprijs en het inkomen.

De meeste huurders van Woonin in een zelfstandige sociale huurwoning, krijgen per 1 juli een huurverhoging van 2,6 procent. Dit percentage is vastgesteld door de overheid.

Waarom wij de huur verhogen

Wij verhogen jaarlijks de huur om te kunnen investeren in renovaties en onderhoud. Zo kunnen we de kwaliteit van onze woningen en diensten verbeteren en meer sociale huurwoningen bouwen. 

Waar houden we bij de huurverhoging rekening mee?

We vergelijken de huur met het inkomen van de huurder en het aantal personen in het huishouden. Iemand die meer verdient, kan iets meer betalen. Sommige huurders krijgen daarom een ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’

Bij sociale huurwoningen mag de huurprijs na de huurverhoging niet boven de wettelijke maximale huur uitkomen. Hier houden we rekening mee.

Hoe ziet de huurverhoging eruit voor de verschillende groepen huurders?

In de tabel hieronder ziet u met welke percentage wij de huur verhogen.

Woning

Inkomen huishouden

Huurverhoging percentage

Zelfstandige sociale huurwoning

Lager dan of gelijk aan € 48.836 (éénpersoonshuishouden) of € 56.513 (meerpersoonshuishouden)

2,6 procent

Zelfstandig sociale huurwoning met een netto huur van maximaal € 808,06 (inkomensafhankelijke huurverhoging)

Hoger dan € 48.836 (éénpersoonshuishouden) of € 56.513 (meerpersoonshuishouden)

6,1 procent

Middenhuur of vrije sector huurwoning

Niet van toepassing

4,1 procent

Onzelfstandige woningen

Niet van toepassing

2,6 procent

Waarom Woonin deze keuzes maakt

Wij zijn er voor mensen met een laag inkomen. Voor deze huurders houden we de huren zo laag mogelijk. Mensen met een hoger inkomen kunnen een hogere huurprijs betalen, daarom krijgen zij een inkomensafhankelijke huurverhoging.

Meer weten over de huurverhoging?

Kijk op onze pagina 'jaarlijkse huurverhoging' voor meer informatie en om per 1 mei bezwaar te maken. Voor meer achtergrondverhalen leest u de Huurkrant 2023.

Geen huurverhogingsbrief ontvangen?

Sommige huurders hebben in 2023 recht op een huurverlaging. U krijgt dan geen huurverhogingsbrief.  Meer informatie over de huurverlaging leest u in het bericht Huurverlaging voor lage inkomens in 2023.