Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij op 1 juli de netto huur voor woningen aan. Dit is de huur die u voor de woning betaalt zonder de servicekosten. De overheid bepaalt met hoeveel procent wij de netto huur mogen aanpassen. U krijgt altijd vóór 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs.

Periode voor bezwaar maken
Huurt u een sociale huurwoning van Woonin? Dan is de periode voor het maken van bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging van 2023 afgelopen. U kunt elk jaar bezwaar maken van 1 mei tot en met 30 juni.

Huurt u een vrije sector huurwoning van Woonin? Dan kunt u nog bezwaar maken tot 1 november 2023. Klik hier voor meer informatie over bezwaar maken voor vrije sector huurders.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Kan ik huurverlaging krijgen na een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

Dit kan alleen wanneer u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad. Hieronder ziet u de percentages die horen bij een inkomensafhankelijke huurverhoging:

Jaar    Percentage

2020 6,6%

2021 geen inkomensafhankelijke huurverhoging

2022 5,3% (Mitros) en € 50,- of € 100,- (Viveste)

2023 6,1%

Heeft u dit jaar 6,1% huurverhoging gehad, maar klopt dit niet?
Dan kunt u tussen 1 mei en 1 juli bezwaar maken als u daar een geldige reden voor heeft.

Is uw huur met een ander percentage verhoogd?
Dan heeft u geen inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen.

Als wij uw huur verlagen doen wij dit niet met terugwerkende kracht. De huurverlaging gaat dan uiterlijk 2 maanden nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen in. De huurverlaging geldt dus niet voor het verleden.

Wat is een huishoudinkomen en hoe bereken ik het?

Algemeen

Het huishoudinkomen is het totale inkomen van alle bewoners die nu op uw adres wonen. Dit is dus niet alleen het inkomen van de hoofdhuurder.

Waarvoor wilt u het huishoudinkomen weten?
Het verschilt per regeling hoe uw het huishoudinkomen berekent.

 • Bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging
  Het inkomen (tot € 21.835) van eigen kinderen of pleegkinderen jonger dan 23 jaar telt niet mee in het huishoudinkomen.
 • Huurverlaging regeling in 2023
  Het bruto inkomen van eigen kinderen of pleegkinderen jonger dan 27 jaar telt niet mee in het huishoudinkomen.
 • Inkomen voor het toewijzen van een sociale huurwoningHet inkomen voor loonheffing (op de opgave staat dit als 'fiscaal loon', 'loonheffing loon' of 'loon voor loonbelasting'). Toeslagen zoals vakantietoeslag of een eindejaarsuitkering tellen ook mee met dit huishoudinkomen.

Zo vraagt u het huishoudinkomen op
Om te weten wat u huishoudinkomen is, kunt u een inkomensverklaring via de website van de Belastingdienst opvragen. Het is belangrijk dat u dit doet voor alle personen in uw huishouden met een inkomen. Vervolgens kunt u de inkomens bij elkaar optellen om het huishoudinkomen te berekenen.

Hoe het werkt

 • Log in op Mijn Belastingdienst.
 • Ga naar 'mijn gegevens' en klik op 'Inkomensverklaring en geregistreerd inkomen bekijken'.
 • Klik op Inkomensverklaring opvragen.

Wat houdt de jaarlijkse huurverhoging in?

Algemeen

Ieder jaar passen wij op 1 juli de netto huur voor woningen aan. Dit is de huur die u voor de woning betaalt zonder de servicekosten. De overheid bepaalt met hoeveel procent wij de netto huur mogen aanpassen. U krijgt altijd voor 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs.

Huurt u in 2023 een:

 • vrije sectorwoning
 • garage
 • parkeerplaats
 • bedrijfsruimte
 • fietsenstalling

Dan staan de regels voor de huurverhoging in uw huurvoorwaarden. Deze regels kunnen anders zijn dan de regels voor sociale huurwoningen.

Wat gebeurt er als ik bezwaar heb gemaakt tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Om de status van uw bezwaar te volgen, nemen we u mee in een aantal stappen:

 • Nadat u bezwaar maakt, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Dan weet u dat wij uw bezwaar goed hebben ontvangen.
 • Uw bezwaar wordt door ons gecontroleerd.
 • U krijgt vervolgens een bericht of uw bezwaar is goedgekeurd of afgewezen.

Bezwaar goedgekeurd of afgewezen

 • Is uw bezwaar goedgekeurd? Dan ontvangt u een nieuwe brief en passen wij uw huurverhogingspercentage aan.
 • Is uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u het bezwaar intrekken of laten doorsturen naar de Huurcommissie.
  • Laat u het bezwaar door de Huurcommissie beoordelen en wijzen zij uw bezwaar ook af? Dan moet u € 25,- betalen en blijft uw huurverhogingspercentage hetzelfde.
  • Laat u het bezwaar door de Huurcommissie beoordelen en keuren zij uw bezwaar goed? Dan wordt uw huurverhogingspercentage door ons aangepast.

U kunt de status van uw bezwaar volgen in Mijn Woonin. U krijgt zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie op uw bezwaar.

Wat zijn de kosten voor het maken van bezwaar op de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Wij rekenen geen kosten voor het maken van bezwaar op de jaarlijkse huurverhoging.

Wordt uw bezwaar door ons afgewezen?
Dan kunt u het bezwaar laten beoordelen door de Huurcommissie.

 • Keurt de Huurcommissie uw bezwaar goed? Dan wordt uw huurverhogingspercentage door ons aangepast.
 • Wijst de Huurcommissie uw bezwaar ook af? Dan moet u aan hen € 25,- betalen en blijft het huurverhogingspercentage hetzelfde.

Hoe stuurt u het bezwaar door naar de Huurcommissie?
Wij kunnen uw bezwaar doorsturen naar de Huurcommissie of u kunt dit zelf doen. Wanneer wij uw bezwaar afwijzen, krijgt u eerst de kans om uw bezwaar in te trekken. Als u dat niet wilt of het vergeet te doen, sturen wij uw bezwaar door naar de Huurcommissie.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

Algemeen

Ieder jaar verhogen wij de huur op 1 juli. Dit is volgens de regels van de overheid.

Met hoeveel procent wordt de huur in 2023 verhoogd?

Algemeen

 • Voor onzelfstandige woningen, zoals kamers, is de huurverhoging maximaal 2,6 procent.
 • Voor sociale huurwoningen is de basishuurverhoging maximaal 2,6 procent.
 • Voor vrije sector- en middenhuur woningen is de basishuurverhoging maximaal 4,1 procent.
 • De inkomensafhankelijke huurverhoging is maximaal 6,1 procent. Alleen huurders met een verzamelinkomen hoger dan € 48.836 krijgen deze huurverhoging.

Alle garages, bedrijfsruimtes, parkeerplaatsen en fietsenstallingen worden verhoogd volgens afspraken die in de huurovereenkomst zijn vastgelegd.

Maximale percentages
Hierboven staan de maximale huurverhoging per type woning of bij een hoger verzamelinkomen. Wij kunnen de huur ook met een lager percentage verhogen. Het kan ook voorkomen dat we de huur niet verhogen, of zelfs verlagen. Wat uw huurverhoging wordt, leest u in uw huurverhogingsbrief. Deze ontvangt u vóór 1 mei.

Wat is inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

Dit is een huurverhoging op basis van het verzamelinkomen. We tellen daarbij de inkomens van alle bewoners op uw adres mee.

Uw huurverhoging is inkomensafhankelijk wanneer:

 • Uw verzamelinkomen over 2021 hoger is dan € 48.836 voor éénpersoonshuishouden of hoger dan € 56.513 voor een meerpersoonshuishouden.
 • Uw huur lager is dan € 808,06.

Was het verzamelinkomen in 2021 lager? Dan krijgt u maximaal een verhoging van 2,6 procent.

Waarom kijken we naar het inkomen van 2 jaar geleden?
Uw inkomen van 2 jaar geleden is uw meest recente definitieve inkomen, berekend door de Belastingdienst. Voor de huurverhoging per 1 juli van dit jaar gaat het daarom om het verzamelinkomen van alle bewoners die op 1 juli van dit jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven. Oók als zij in 2021 nog niet op dit adres stonden ingeschreven.

Heeft u inwonende kinderen tot 23 jaar?
Heeft u inwonende kinderen of andere inwonende jongeren die op 1 januari van dit jaar nog geen 23 jaar waren? Dan telt hun inkomen tot € 21.835 over het jaar 2021 niet mee.

Hoe komt Woonin aan inkomensgegevens?

Algemeen

Wij krijgen een inkomensindicatie van de Belastingdienst. Op de inkomensindicatie staat in welke inkomenscategorie u valt. 

Wat precies uw inkomen is, staat er dus niet op. Die informatie hoeft u niet met ons te delen. Vragen wij de inkomensindicatie van u op? Dan krijgt u daarover bericht van de Belastingdienst.

Ik heb een inkomensindicatie ontvangen van de Belastingdienst. Wat houdt dit in?

Algemeen

Met de inkomensindicatie bekijken wij of u een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt of niet. Om dit te controleren, kunnen wij een inkomensindicatie opvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt u een bericht als wij dat hebben gedaan. Wij sturen deze inkomensindicatie naar u toe met de brief van de huurverhoging.