Inwonen

Inwonen is er om (tijdelijk) woonruimte aan te bieden, aan bijvoorbeeld een familielid of kennis. Inwoners zijn geen huurders en kunnen dat ook niet worden. De hoofdhuurder blijft verantwoordelijk voor de woning en wat er gebeurt in de woning.

Toestemming voor inwonen aanvragen
Als u iemand wilt laten inwonen heeft u toestemming van ons nodig. U kunt pas 6 maanden na het ingaan van uw huurcontract een aanvraag doen voor inwonen.

Let op: Inwonen is niet hetzelfde als samenwonen, kamerverhuur of huisbewaarderschap

Veel gevraagd over Inwonen

Willen jullie het weten als er iemand tijdelijk bij mij komt inwonen?

Algemeen

Ja, laat dit aan ons weten. U mag namelijk alleen iemand bij u laten inwonen met onze toestemming. U kunt hier toestemming voor inwonen aanvragen.

  • U ontvangt daarna van ons een brief of e-mail.
  • U ziet of u onze toestemming krijgt.

Let op: U kunt pas 6 maanden na het ingaan van uw huurcontract toestemming voor inwonen aanvragen. 

Krijgt u toestemming? Dan moet de inwoner zich inschrijven bij de gemeente

  • Deze persoon is geen huurder en kan ook geen huurder worden.
  • U blijft verantwoordelijk voor de woning en wat er gebeurt in de woning.
  • Inwoning kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslagen, (inkomensafhankelijke) huurverhoging en/of (gemeentelijke) belastingen. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Hoeveel personen mogen er in mijn woning ingeschreven staan?

Algemeen

Het aantal personen dat ingeschreven mag staan in de woning is vooral afhankelijk van de grootte van de woning. Neem hierover contact met ons op. Wij kijken dit voor u na. Wilt u iemand laten inwonen? U kunt hier toestemming voor inwonen aanvragen.

Mijn kind wil weer bij mij komen inwonen. Heb ik hiervoor jullie toestemming nodig?

Algemeen

Het verschilt per gemeente of u hier toestemming voor nodig heeft. Hieronder leest u per gemeente hoe u dit kunt doen.
Let op: uw kind is geen medehuurder. U blijft verantwoordelijk voor de woning en wat er gebeurt in de woning.

Heeft uw kind meeverhuizende (klein)kinderen en/of een partner? Dan geven wij geen toestemming.

Moet ik het laten weten als een inwoner vertrekt?

Algemeen

Nee, u hoeft dit niet aan ons te laten weten. Het is wel belangrijk dat de inwoner zich weer uitschrijft bij de gemeente wanneer hij of zij vertrekt uit de woning. Dit kan gevolgen hebben voor uw toeslagen. Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Wilt u een nieuwe persoon laten inwonen?

Dan kunt u opnieuw toestemming voor inwonen aanvragen. Bij uw aanvraag laten we de uitschrijving van de vorige inwoner controleren bij de gemeente.

Kan ik als inwoner de huurovereenkomst overnemen als de huurder vertrekt?

Algemeen

Nee, dat kan helaas niet. Als de huurder vertrekt, neemt u de huurovereenkomst niet over.

Mijn aanvraag voor inwonen is afgewezen. Kan ik hierover uitleg krijgen?

Algemeen

De reden voor de afwijzing staat in de brief of e-mail die u van ons krijgt. Als u de reden niet begrijpt, kunnen wij de reden uitleggen. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Ik ben mantelzorger van een huurder van jullie. Mag ik tijdelijk inwonen bij de huurder?

Algemeen

U mag alleen bij een huurder inwonen met onze toestemming. U kunt 6 maanden na het ingaan van uw huurcontract een aanvraag doen voor inwonen. U kunt hier toestemming voor inwonen aanvragen. U ontvangt daarna van ons een brief of e-mail. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Kan ik in de woning blijven wonen als een van mijn ouders overlijdt?

Algemeen

Gecondoleerd met het overlijden van uw ouder. Wij willen graag de situatie met u bespreken. Belt u ons? Het telefoonnummer is 088 98 90 123.

Heeft u het overlijden nog niet gemeld? U kunt hier het overlijden melden en/of de overlijdensakte uploaden.

De huurder van het adres waar ik inwoon is overleden. Hoe moet het nu verder?

Algemeen

Neem contact met ons op. Wij bespreken graag de situatie met u in een persoonlijk gesprek.