Zadelstede

‘De Pionier’, het grote, rode kantoorgebouw aan de Zadelstede op de hoek van de A.C. Verhoefweg en de Zuidstedeweg, is eigendom van Woonin. Het pand wordt momenteel gesloopt om ruimte te maken voor woningbouw. Het parkeerterrein ervoor is eigendom van de gemeente Nieuwegein en biedt ook ruimte voor realisatie van de nieuwbouwplannen.

In totaal worden op deze locatie in City West, 230 duurzame woningen gebouwd waarvan 134 sociale huurwoningen ontwikkeld door Woonin, 43 middeldure huurwoningen en 53 vrijesectorwoningen ontwikkeld en gebouwd door Vink Bouw. De woningen worden gebouwd voor een brede groep van zowel jongere als oudere huishoudens. Ook worden vanuit het sociale programma een aantal zelfstandige wooneenheden opgenomen voor de uit- en doorstroom van jongeren tot 23 jaar.

De meeste woningen die straks door Woonin worden verhuurd (in Blok A) hebben twee of drie kamers met een woonoppervlak van gemiddeld 55m² tot 76m². Ook is er ruimte voor vier vierkamer woningen met een oppervlak van gemiddeld 90-95m² en vier studio’s van rond de 30m². De woontoren telt 21 verdiepingen en wordt maximaal 70 meter hoog. De middeldure huurappartementen (in Blok B aan de Zuidstedeweg) hebben een oppervlak van gemiddeld 70m² en de vrije sectorwoningen (in Blok C) zijn gemiddeld 75m². Er worden ook 69 parkeerplaatsen gebouwd; waarvan 11 plekken voor deelauto's.

City vernieuwt

Zadelstede (blok C5) maakt onderdeel uit van de vernieuwing van City, de binnenstad van Nieuwegein. Met dit programma wil de gemeente Nieuwegein de komende jaren ongeveer 2.200 nieuwe woningen realiseren. De infrastructuur en voorzieningen groeien ook mee. Zo is het tramstation vernieuwd, komt er een nieuw busstation, komt er ruimte voor nieuwe loop- en fietsroutes en wordt gedacht in slimme groene en duurzame oplossingen. Het doel is om een kwalitatief hoogwaardige binnenstad te realiseren.

Duurzaamheidsambities

De gemeente Nieuwegein heeft stevige duurzaamheidsambities neergezet voor de nieuwbouw-ontwikkelingen die aansluiten bij City. Met het duurzaamheidskader wordt ingezet op de realisatie van klimaatadaptatie, energiebesparing, een goede waterhuishouding, mobiliteit en circulair bouwen.

Voor het hele project van 230 woningen wordt warmte-koude opslag gerealiseerd, is aandacht voor het zuiveren van afvalwater en worden waar mogelijk (bouw)materialen hergebruikt. Om te kunnen inspelen op klimaatverandering en het voorkomen van hittestress in de woningen, wordt een binnentuin gerealiseerd en komen er groene gevels. De binnentuin komt deels bovenop de verdiepte parkeergarage en deels in de volle grond. Daardoor kan de tuin als opvang dienen voor piekbuien, als in een wadi.

Wil je meer weten over de vernieuwing van City Nieuwegein?

Ga naar www.city-nieuwegein.nl, dé website waarop alle informatie over de vernieuwing van City te vinden is. Hier kun je je ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief City. 

Op maandagmiddag of woensdag is het Infocentrum City aan de Passage 80, naast de nieuwe tramhalte geopend. Maandag open van 13.00-16.00 uur en op woensdag van 10.00-16.00 uur. Stel je jouw vraag liever digitaal? Stuur deze dan naar city@nieuwegein.nl 

Planning

Planning

  • De sloop van De Pionier duurt tot januari 2024.
  • De bouw van de nieuwe woontoren gaat in het derde kwartaal van 2024 in fases van start.
  • De bouw van de overige woongebouwen start later, in het tweede kwartaal van 2025.
  • Het is de bedoeling dat alle gebouwen tegelijk worden opgeleverd in het 3e kwartaal van 2026.
  • Dit is een schatting. De planning kan door omstandigheden wijzigen.

Hieronder ziet u veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met city@nieuwegein.nl

Veelgestelde vragen

Wanneer gaan de woningen in de verhuur?

Verwacht wordt dat de eerste woningen in het 3de kwartaal van 2026 opgeleverd worden. De verhuur van sociale huurwoningen start meestal een half jaar voor oplevering. Naar verwachting rond januari 2026. Dit verloopt via inschrijvingen bij DAK Regio Utrecht (voorheen WoningNet)

Voor middenhuur en vrije sector huur of koop is dit later in 2026. Hiervoor wordt een makelaar ingeschakeld. Deze makelaar maakt City Nieuwgein op de projectpagina in de rechter (gele) kolom bekend. Dan zal ook een website beschikbaar komen voor de verhuur van deze appartementen en inschrijving daarvoor.

Hoe hoog worden de woongebouwen?

Het hoogste woongebouw op de hoek Zuidstedeweg/A.C. Verhoefweg wordt 21 verdiepingen en maximaal 70 meter hoog. Het hoogste gebouw van de overige bebouwing krijgt 19 verdiepingen en wordt 29 meter hoog.  Het woongebouw naast Hagestede wordt 5 verdiepingen (inclusief plint). Dat komt neer op 17 meter hoog. Waarvan de bovenste verdieping iets verder van naar achteren ligt.

Mogen aan de gevel schotelantennes worden gemonteerd?

Nee, dat mag niet. Om het ontwerp van Paul de Ruiter Architecten volledig tot zijn recht te laten komen, moet het lijnenspel van de gevel ononderbroken blijven. Nieuwe bewoners krijgen die voorwaarde mee in hun huurcontract.

Krijgen alle appartementen een balkon?

Het streven is om zoveel mogelijk buitenruimtes aan de binnentuin te laten grenzen.