Thomas à Kempisplantsoen

Video Thomas á Kempis

Betaalbare mix van huurwoningen
De nieuwbouw van het Thomas à Kempisplantsoen is een gezamenlijke ontwikkeling van Woonin en Portaal. Het bestaat uit twee appartementencomplexen met ongeveer 360 huurwoningen. Er komen sociale huurwoningen en middenhuurwoningen. Hierdoor ontstaat er een mix aan woningtypen en is het voor iedereen een aantrekkelijke plek om te wonen. Daarnaast ontwikkelen zowel Woonin als Portaal een woonprogramma voor gemengd of begeleid wonen. Kijk voor het gemengd wonenconcept van de Majella Groep op de website van Portaal.

Huurprijzen
De sociale huurappartementen hebben een huurprijs van maximaal €7879,66 (prijspeil 2024). Daar komen nog servicekosten bij voor bijvoorbeeld het schoonhouden van de algemene ruimtes en elektra in de algemene ruimtes. Hoeveel dit is weten we nog niet. De middenhuur appartementen hebben een huurprijs vanaf € 879,66 tot € 1177,61 (prijspeil 2024) exclusief servicekosten.

Inschrijven via DĀK regio Utrecht (voorheen WoningNet)
Heeft u interesse in een sociale huurwoning? Dan moet u ingeschreven staan bij DĀK regio Utrecht (voorheen WoningNet). De woningen van Woonin en Portaal worden via DĀK beschikbaar gesteld.

Planning

De plannen aan het Thomas à Kempisplantsoen zijn tot stand gekomen dankzij een participatieproces met bewoners en omwonenden. In drie participatierondes zijn we van dromen en uitgangspunten tot een voorkeursmodel gekomen. Dit is uiteindelijk vastgelegd in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE).

Planning
Het participatieproces om tot een voorlopig ontwerp te komen is afgerond. Er ligt een mooi plan dat goed aansluit bij de omgeving.

Woonin en Portaal hebben inmiddels een wijziging van het bestemmingsplan voor het Thomas à Kempisplantsoen aangevraagd bij de gemeente. Als het college en de gemeenteraad akkoord zijn met de bestemmingsplanwijziging kunnen we verder met de realisatie van de nieuwbouw.

Woonin start medio/eind mei met de sloop van haar gebouwen. Portaal zal naar verwachting in het najaar starten met de sloop. Aannemer DURA Vermeer zal de twee nieuwe gebouwen bouwen.

Planning Westelijke Stadsboulevard
Voor de inrichting van de Westelijke Stadboulevard start de Gemeente Utrecht een participatieproces op. Voor de planning en voor het aanmelden verwijzen wij naar de website van de Gemeente Utrecht.

Vraag en antwoord

Waarom worden de bestaande gebouwen gesloopt?

De huidige woningen voldoen niet meer aan de eisen en wooncomfort van deze tijd. Daarom hebben we besloten om deze woningen te slopen en hier nieuwe appartementen te realiseren die duurzaam en energiezuinig zijn. Bovendien kunnen we op deze manier meer sociale huurappartementen terugbouwen en realiseren we een mix van betaalbare appartementen.

Wie komen er straks wonen in de nieuwe woningen?

Het merendeel van de woningen wordt verhuurd met een sociale huurprijs. Daarnaast is een aantal woningen bestemd voor de middenhuur. Woonin en Portaal werken samen aan deze nieuwbouwontwikkeling. Vanuit beide woningcorporaties is er ook ruimte voor bijzondere woonconcepten.

Verhuren Woonin en Portaal dezelfde woningen? Maakt het uit bij wie ik huur?

Woonin en Portaal realiseren gezamenlijk deze nieuwbouwontwikkeling. De plattegronden en woningtypen kunnen onderling van elkaar verschillen. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, kunt u dit op beide websites vinden. De woningen worden uiteindelijk via DĀK regio Utrecht (voorheen WoningNet) aangeboden. Het maakt niet uit via welke woningcorporatie u huurt.

Ik wil graag wonen in één van de nieuwe woningen aan het Thomas à Kempisplantsoen. Hoe kom ik hiervoor in aanmerking?

De sociale huurwoningen worden verhuurd via DĀK regio Utrecht (voorheen WoningNet). Reageren op deze woningen kan nu nog niet. We verwachten dat de woningen ongeveer een half jaar voor oplevering in 2025 worden aangeboden. De middenhuurwoningen van Woonin worden aangeboden via www.wooninmiddenhuur.nl. Ook deze woningen worden ongeveer een half jaar voor oplevering aangeboden.

Hoe wordt het toekomstige park ingericht? Kan ik hierover meedenken?

De ontwikkeling van het park wordt uitgevoerd door de Gemeente Utrecht. De gemeente organiseert hiervoor participatiebijeenkomsten. Wilt u graag meedenken over de invulling? Meld u dan aan via de website van de gemeente. U vindt op de website ook meer informatie over de planning en het proces.