Romeinenbaanflats

De Romeinenbaanflats in Wijk bij Duurstede bestaan uit 242 ruime appartementen verdeeld over 5 flats. Al langere tijd denkt Woonin na over de toekomst van deze flats. Inmiddels is er een toekomstplan uitgewerkt. Met het toekomstplan zorgen we dat woningen grondig worden opgeknapt, voegen we extra woningen voor woningzoekenden toe en verbeteren we de kwaliteit van de omgeving. 

Het toekomstplan voor de Romeinenbaanflats houdt in dat:

 • we de kwaliteit van 194 woningen verbeteren zodat ze duurzaam en energiezuinig zijn; het gaat om de flats Birka, Witla, Kaupang en Karolinger;
 • we 48 woningen van de Dr. Janssenstraat slopen en hier 120 nieuwe woningen bouwen;
 • we op de vier flats van het groot onderhoud één woonlaag toevoegen (lage gedeelte) waardoor er ongeveer 32 nieuwe woningen worden toegevoegd (circa 8 per flat).

De eerdere nieuwbouwplannen voor 27 appartementen aan de Witlastraat gaan niet door. Dit plan gaan we komende periode samen met de gemeente, een vertegenwoordiging van huurders en de buurt verder uitwerken. Het definitieve plan leggen we voor aan de bewonersvertegenwoordiging en vragen wij om een advies. Daarna zal het definitieve plan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad en de directie van Woonin.

Wilt u meedenken over de nieuwbouw? Op de website www.denkmeewoonin.nl vindt u meer informatie over de nieuwbouw en kunt u zich aanmelden voor de participatiegroep. 

Meer informatie

Groot onderhoud en extra woningen

We verbeteren de kwaliteit van 194 woningen. Het gaat om de adressen Birkastraat 25 t/m 121, Karolingersweg 19 t/m 113, Witlastraat 18 t/m 112 en Kaupangstraat 16 t/m 110. Het streven is om alle woningen naar energielabel A te brengen. Na het groot onderhoud zijn deze woningen duurzaam en energiezuinig. 

Extra woningen

Ook werken we de plannen verder uit om op de flats aan de Birkastraat, Karolingersweg, Witlastraat en Kaupangstraat een extra verdieping te realiseren. Zo kunnen we ongeveer 32 nieuwbouwappartementen toevoegen. De extra verdieping is bedacht aan de lage zijde van de huidige flats. Op deze manier voegen we ongeveer 8 appartementen en studio’s per flat toe.

Sloop/nieuwbouw Doctor Janssenstraat

Aan de Doctor Janssenstraat in de wijk De Heul in Wijk bij Duurstede worden 48 verouderde woningen gesloopt. Het gaat om de woningen van de flat Dr. Janssenstraat 16 t/m 110. Deze locatie is volgens ons het meest geschikt voor het bouwen van extra nieuwbouwwoningen. Er worden ongeveer 120 nieuwbouwwoningen van betere kwaliteit teruggebouwd. Komende fase wordt het plan verder uitgewerkt samen met de gemeente, huurders en de buurt.

 

Het toekomstplan voor de Romeinenbaanflats is in hoofdlijnen uitgedacht. De komende periode gaan we dit verder uitwerken. Als eerste starten we met de voorbereidende werkzaamheden voor het groot onderhoud. Dat betekent dat we onder andere starten met technische onderzoeken. We willen in 2025 starten met de werkzaamheden.

Voor de sloop/nieuwbouw van de Dr. Janssenflat gaan we er vanuit dat de flat niet voor 2026 wordt gesloopt. We starten eerst met het uitwerken van het nieuwbouwontwerp. Dat doen we samen met de huurders, omwonenden, de gemeente en andere belanghebbenden. Deze participatie starten we in de eerste helft van 2024 op.

Sloop/nieuwbouw

 • Informatiebijeenkomsten en 1-op-1 gesprekken met huurders (2023/2024)
 • Intentieovereenkomst gemeente-Woonin (tweede helft 2023)
 • Start participatietraject nieuwbouw (eerste helft 2024)
 • Uitwerken sociaal plan en ontwerp nieuwbouw met bewonersvertegenwoordiging (2024)
 • Sociaal plan van kracht (eerste helft 2025), u heeft urgentie waarmee u met voorrang op woningen in Wijk bij Duurstede en regio kunt reageren
 • Wijziging bestemmingsplan en aanvraag omgevingsvergunning (2025, 2026)
 • Start sloop na laatste verhuizing, start nieuwbouw (eind 2026, begin 2027)

Planning groot onderhoud en nieuwbouw

 • Technische onderzoeken (start tweede helft 2023)
 • 1-op-1 bewonersgesprekken (tweede helft 2023)
 • Opstellen sociaal plan (2024)
 • Draagvlakmeting (minimaal 70% akkoord, eerste helft 2025)
 • Sociaal plan van kracht (eerste helft 2025)
 • Voorbereiding werkzaamheden en logeerwoningen (eerste helft 2025)
 • Start werkzaamheden (2025)

Informatiebijeenkomsten participatiegroep

Informatiebijeenkomsten participatiegroep

Vindt u het leuk om in kleine groepen mee te denken over hoe de nieuwbouw eruit moet komen te zien? Dan is de participatiegroep iets voor u. In kleine groepen gaan we onder leiding van de architect nadenken over het gebouw, de omgeving, de uitstraling, groen, parkeren en andere thema's. Hieronder vindt u een overzicht van de bijeenkomsten. Aanmelden kan via romeinenbaan@woonin.nl. Kijk voor meer informatie op www.denkmeewoonin.nl

 • 12 maart - Dromen en wensen
 • 10 april - Hoogte en vorm
 • 7 mei - De omgeving 
 • 4 juni - Verfijning gebouw 
 • 26 juni - informatieavond schetsontwerp

Alle bijeenkomsten worden gehouden van 19.00 - 21.00 uur op het kantoor van Woonin in Wijk bij Duurstede (Steenstraat 8).

Op deze pagina vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over de Romeinenbaanflats. De vragen zijn ingedeeld in categorieën. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan naar romeinenbaan@woonin.nl. Wij beantwoorden uw vraag dan zo snel mogelijk

Toekomstplan

Waarom is er gekozen voor een combinatie van groot onderhoud en sloop/ nieuwbouw?

De woningen van de Romeinenbaanflats zijn aan verbetering toe. Met groot onderhoud kunnen we de woningen goed opknappen en kunnen bewoners hier weer comfortabel wonen. Maar we willen in Wijk bij Duurstede ook graag extra woningen toevoegen. Daarom hebben we gekozen voor een combinatie van werkzaamheden. De huidige bewoners kunnen op deze manier blijven én we voegen extra woningen toe. Zo kunnen we andere woningtypen toevoegen die beter aansluiten bij kleinere huishoudens.

Waarom is er niet gekozen voor groot onderhoud aan alle flats?

Er is sprake van woningnood in Nederland. Ook Wijk bij Duurstede kent een enorm woningtekort. Als woningcorporatie hebben we de plicht om een bijdrage te leveren aan een oplossing hiervoor. We zien de Romeinenbaanflats als een kansrijke plek voor het toevoegen van extra woningen en we willen daarmee ook de leefbaarheid op deze plek verbeteren.

Omdat we niet alle woningen willen slopen – mensen wonen hier immers graag - hebben we gekozen voor de middelste flat omdat deze plek de meeste ruimte en mogelijkheden biedt. Met de sloop  en daarna de nieuwbouw op deze plek kunnen we ongeveer 70 extra woningen toevoegen.

Wat gaat er nu gebeuren?

De plannen zijn nog niet definitief, maar geven wel een goed idee welke richting we op gaan. Naast de directie van Woonin moet ook de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede akkoord gaan. Het ontwerp voor de nieuwbouw wordt verder uitgewerkt. Dat willen we samen met bewoners, omwonenden en de gemeente doen. Voor de bewoners van de Dr. Janssenflat stellen we, samen met enkele bewoners, een sociaal plan op.

Voor het groot onderhoud moeten we technische onderzoeken uitvoeren bij alle woningen. Daarmee brengen we in kaart wat er precies per woning moet gebeuren. Daarna maken we een sociaal projectplan. Hierin staat wat we precies gaan doen, wat de bewoners van Woonin kunnen verwachten en wat er van hen wordt verwacht. Op basis van het sociaal projectplan houden we een draagvlakmeting. Als 70% van alle bewoners akkoord is, kunnen we de werkzaamheden uitvoeren. We verwachten in  2025 te starten met de groot onderhoudswerkzaamheden en het toevoegen van extra woningen. Het proces van sloop/nieuwbouw zal langer duren.

Waarom is het toevoegen van een bovenste woonlaag onderdeel van het plan?

Door een extra woonlaag op de huidige flats (het lage gedeelte) toe te voegen, kunnen we redelijk snel extra woningen realiseren voor woningzoekenden. Op deze manier voegen we per flat ongeveer 8 woningen toe. In totaal realiseren we op deze manier 32 extra woningen.

Kunnen de plannen voor sloop/nieuwbouw en groot onderhoud los van elkaar worden gezien?

Het toekomstplan voor de Romeinenbaanflats is één plan voor het hele gebied. Dat betekent dat groot onderhoud en sloop/nieuwbouw onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Gaat sloop/nieuwbouw niet door, dan moeten we het toekomstplan opnieuw onderzoeken. De puzzel is zo gelegd dat alle stukjes in elkaar moeten passen.

Sloop/nieuwbouw Dr. Janssenstraat

Om welke woningen gaat het?

De sloop/nieuwbouwplannen gaan over de flat op de Dr. Janssenstraat. We hebben het dan over de adressen Dr. Janssenstraat 16 t/m 110.

Waarom slopen jullie de flat op de Dr. Janssenstraat?

De locatie van de Dr. Janssen flat heeft de meeste mogelijkheden en ruimte om extra nieuwbouwwoningen te realiseren.  De andere locaties van de overige vier flats zijn minder geschikt om extra woningen toe te voegen.

Is de flat op de Dr. Janssenstraat niet te renoveren?

Technisch gezien is deze flat in dezelfde staat als de andere flats. We zouden deze flats dus ook kunnen renoveren. Maar we willen ook extra woningen realiseren, omdat de woningnood hoog is. De locatie van de Dr. Janssenflat leent zich het beste voor het toevoegen van extra woningen door sloop/nieuwbouw.

Mogen bewoners van de Dr. Janssen flat doorstromen naar één van de andere flats?

Bewoners van de Dr. Janssen flat mogen terugkeren naar de Romeinenbaanflats. Dat kan naar de nieuwbouw zijn of ze kunnen doorstromen naar één van de andere flats. Dit moet uiteraard wel passen binnen de wet- en regelgeving, zoals de huisvestingsverordening van de gemeente Wijk bij Duurstede. We maken hiervoor afspraken in het sociaal plan.

Mogen de bewoners van de Dr. Janssen flat terugkeren naar de nieuwbouw?

Bewoners uit de Dr. Janssen flat mogen met voorrang terugkeren naar de nieuwbouw. We wijzen passend toe volgens de bezettingsnormen. Deze zijn vastgelegd in de huisvestingsverordening van de gemeente Wijk bij Duurstede. Ook stellen we hiervoor, samen met de bewonersvertegenwoordiging, een sociaal plan op waarin afspraken worden gemaakt over onder andere terugkeer naar de nieuwbouw.

Wanneer moet ik mijn huis uit?

Het sloop/nieuwbouw proces duurt meerdere jaren. We werken eerst het ontwerp voor de nieuwbouw verder uit samen met huurders en de buurt. Ook stellen we een sociaal plan op met de bewonersvertegenwoordiging. Met het sociaal plan kunnen bewoners van de Dr. Janssenflat onder voorwaarden (tijdelijk) verhuizen. Nadat het sociaal plan gereed is en de gemeente een urgentie heeft afgegeven, heeft u tenminste een jaar om met urgentie te verhuizen. Als alle bewoners zijn verhuisd, kan de flat pas worden gesloopt. We nemen bewoners stap voor stap mee in het proces. U wordt dus niet overvallen met een plotselinge verhuizing.

Wat voor woningen komen er in de plaats van de Dr. Janssenflat?

In de nieuwbouw worden vooral 2- en 3 kamerappartementen gerealiseerd met verschillende oppervlakten. Hier is op dit moment grote vraag naar in Wijk bij Duurstede.

Ik woon nu in een 5 of 6-kamer appartement. Kan ik nog terugkeren naar eenzelfde woning in de nieuwbouw?

In de nieuwbouw komen geen 5 of 6-kamerappartementen. Keert u terug naar de nieuwbouw dan zal dit over het algemeen een kleinere woning zijn. Wel is deze woning comfortabeler en duurzamer.

Groot onderhoud en renoveren

Waarom wordt aan mijn flat groot onderhoud uitgevoerd?

De flats zijn toe aan groot onderhoud. De woningen zijn niet geïsoleerd en de energielabels zijn laag. Ook veel badkamers, keukens en toiletten zijn toe aan vervanging. Met het groot onderhoud pakken we ook de buitenschil aan. Zo kunnen we de woningen verduurzamen en een beter energielabel geven. Op deze manier woont u hier in de toekomst weer comfortabel.

Welke flat gaan jullie als eerst starten met groot onderhoud?

Dat is nu nog niet bekend. Dat hangt af van verschillende factoren en wordt komende periode verder uitgewerkt. De werkzaamheden worden straks in een treintje uitgevoerd. Als de ene flat is opgeknapt, gaan we door naar de volgende flat.

Kan ik vanuit mijn te renoveren flat doorstromen naar de nieuwbouwflat?

Als u staat ingeschreven bij WoningNet kunt u altijd reageren op nieuw woningaanbod. De woningen worden passend toegewezen. Dat betekent dat er gekeken wordt naar inkomen en huishoudgrootte.

Wat gaat er precies gebeuren met groot onderhoud?

In de woning gaan we de woning verbeteren door waar nodig de badkamers, keukens en toiletten te vervangen. Van buiten gaan we de woningen ook verbeteren. Zo worden de woningen beter geïsoleerd. 

Op deze pagina vindt u belangrijke documenten over de Romeinenbaanflats. Ook plaatsen we hier de nieuwsbrieven.