Lomanlaan 103 - 105

De vraag naar huurwoningen in Utrecht is groot en stijgt nog steeds. Daarom hebben wij de gebouwen aan de Lomanlaan 103-105, ook bekend als De Zusters, in de wijk Transwijk gesloopt. Nu kunnen hier ongeveer 215 nieuwe huurappartementen terugbouwen. De voormalige kantoorgebouwen maken plaats voor twee moderne woontorens in een groene omgeving. Dit nieuwe gebied vormt straks een open en groene verbinding tussen de woonwijken en park Transwijk.

Waarom sloop en nieuwbouw?

De bestaande gebouwen waren kantoren die zijn omgebouwd tot 123 woningen. Dat was niet ideaal. De woningen waren klein, hadden geen balkon en de panden raakten verouderd. Daarom is besloten tot sloop van de bestaande gebouwen en vervanging ervan door nieuwbouw. Met meer en betere woningen die voldoen aan de eisen van deze tijd: energiezuinig en comfortabel. Zo kunnen onze huurders weer jarenlang prettig wonen.

Bijna dubbel aantal nieuwe woningen

Door hoger te bouwen, kunnen we bijna twee keer zoveel woningen kwijt. In de nieuwbouw komen hier straks ongeveer 215 appartementen voor huurders van Woonin.

Ontmoeten in het groen

De nieuwbouw markeert straks de entree naar het park. Op de begane grond komt ruimte voor horeca. En de parkachtige inrichting rondom de gebouwen zorgt voor een natuurlijke overgang tussen het park en de wijken Transwijk en Kanaleneiland. Zo worden het groene entreegebied en het park meer onderdeel van de buurt.

Planning en proces

We zijn klaar met de sloop

In maart 2022 startte sloopbedrijf Boverhoff met de sloop van de twee torens. Dit is in september 2023 afgerond.

Planning

Deze planning is onder voorbehoud.

2022-2023

Sloop

2023 t/m 2026

Nieuwbouw

Tweede helft 2026

Verhuur nieuwe woningen

Voorjaar 2027

Oplevering nieuwe woningen

Vraag en antwoord

Kan ik overlast ervaren?

Het kan zijn dat u last heeft van de werkzaamheden. Dat is helaas niet te voorkomen. Wij doen er zo veel mogelijk aan om dit te beperken.

Ervaart u overlast? Meld het bij ons via lomanlaan@woonin.nl. Dan kijken we samen hoe we dit kunnen oplossen of minimaliseren.

Wie komen er straks wonen in de nieuwe woningen?

Het merendeel van de woningen (75%) wordt verhuurd in de sociale huur. De huurprijs is € 650,43 en € 879,66 per maand (prijspeil 2024). De rest van de woningen wordt verhuurd in de middenhuur (geliberaliseerd) met een huurprijs tot max. € 1179,08 per maand (prijspeil 2024).

Ik wil graag wonen in de nieuwe woningen aan de Lomanlaan. Hoe kom ik hiervoor in aanmerking?

De sociale huurwoningen worden verhuurd via DĀK regio Utrecht (voorheen WoningNet). Reageren op deze woningen kan nu nog niet. We verwachten dat de woningen ongeveer een half jaar voor oplevering in 2027 worden aangeboden. De middenhuurwoningen verhuren wij zelf via www.wooninmiddenhuur.nl. Ook deze woningen worden ongeveer een half jaar voor oplevering aangeboden.

Worden de gebouwen hoger dan de gebouwen die er nu staan?

Ja, de nieuwe gebouwen krijgen 14 en 16 verdiepingen. Nu zijn dat er 10 en 8 verdiepingen.

Wat betekent de hoogte voor de zon en schaduw in mijn tuin of op mijn balkon?

Dat hangt af van de plek waar u woont. U kunt hier zien hoe de schaduw in de zomer en de winter valt. 

In de nieuwbouw komen meer woningen. Betekent dat ook meer verkeer in de wijk?

Het aantal verkeersbewegingen is afhankelijk van het aantal woningen en het autobezit. Wij proberen (nieuwe) bewoners zo veel mogelijk te stimuleren om de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken. Maar het is niet 100 procent te voorkomen dat er bij meer woningen meer verkeer komt. 

Wanneer begint de bouw en hoe lang duurt dit?

We weten nu nog niet precies wanneer de bouw begint, en hoe lang het duurt. De sloop is in oktober 2023 afgerond en we zijn eind 2023 gestart met voorbereidingen van de bouw. We streven ernaar dat de nieuwe woningen begin 2027 klaar zijn.

Ik heb een andere vraag of opmerking

U kunt uw vraag stellen door te mailen naar lomanlaan@woonin.nl. Wij zorgen ervoor dat u binnen tien werkdagen een reactie krijgt.

Hoe rijdt het verkeer door de wijk tijdens de werkzaamheden?

Voor ons bouwproject aan de Lomanlaan is overleg geweest met de gemeente Utrecht om de meest veilige verkeerssituatie tijdens de werkzaamheden vast te stellen. Helaas zijn er ook werkzaamheden aan de Europalaan die invloed hebben op de verkeerssituatie in de wijk. Op de Communicatiekaarten ziet u per fase wat de route voor verkeer is in de wijk. Deze vind je onder het kopje 'Documenten'. 

Nieuwbouw

Twee woontorens

De nieuwbouw bestaat uit twee woontorens van 14 en 16 verdiepingen hoog, dat is hoger dan de 8 en 10 verdiepingen van de oude gebouwen. De woontorens liggen in een groene omgeving tussen woonbuurten en park Transwijk. De maximale hoogte van de torens is bekend: de noordelijke toren wordt 16 lagen (ca. 50 meter), de zuidelijke toren wordt 14 lagen (ca. 45 meter). Hoe de gebouwen eruit komen te zien, is nu nog niet bekend. Wel vinden we het belangrijk dat de woontorens een aantrekkelijk markeringspunt vormen van de entree naar het park. Mooie nieuwbouw is een verbetering voor deze unieke plek aan de rand van het park.

Wonen en ontmoeten

De woontorens zijn straks hoger dan De Zusters waren. Hierdoor is het mogelijk om circa 215 appartementen terug te bouwen. Dat is bijna twee keer zo veel als de 123 appartementen nu. Op de begane grond is ruimte gereserveerd voor horeca. Onder de torens komt een ondergrondse parkeerkelder voor auto’s en fietsen. Op het dak van de parkeergarage komt veel groen.

Centrale plek voor glasmozaïek

In het oude gebouw van de Lomanlaan hing een mozaïeken kunstwerk. Dit is gedemonteerd. Het kunstwerk is ingepakt en ligt veilig opgeslagen. In de nieuwbouw krijgt het kunstwerk weer een mooie plek op de begane grond.

Kunstenaar Nicolaas Wijnberg maakt het glasmozaïek "Van de wieg tot het graf" in 1969 voor de artsenfederatie KNMG. Het mozaïek van vijftien meter lang en vijf meter hoog hing eerst aan de buitenmuur van het voormalige KNMG-gebouw. 

Klimaatvriendelijk en duurzaam

We houden graag rekening met het milieu en klimaat. Daarom willen we energiezuinige nieuwbouw. Door goed te isoleren, is minder energie nodig voor het verwarmen van de woning. Dit scheelt voor de huurders ook in de portemonnee. Voor het bouwen kijken we naast nieuwe bouwmaterialen naar gerecyclede materialen. Op de daken komen zonnepanelen te liggen. En voor buiten denken we aan waterdoorlatende paden en het opvangen en afvoeren van regenwater. Zo dragen we bij aan een beter milieu.

Zon en schaduw

Door de hoogte van de torens kan in de directe omgeving meer schaduw zijn. Er is onderzoek gedaan naar de effecten hiervan op de tuinen en balkons van woningen in de buurt. In een schaduwstudie van architectenbureau De Zwarte Hond is te zien hoe ver de schaduw komt in de zomer en winter. Er is ook een bezonningsstudie uitgevoerd waarin meer gedetailleerd is gekeken naar schaduwval op gevels en tuinen in de omgeving. De samenvatting kunt u hier lezen. Het uitgebreide rapport kunt u opvragen door te mailen naar lomanlaan@woonin.nl.

De appartementen

Sociale huur en vrije sector

We vinden het belangrijk dat iedereen in Utrecht betaalbaar kan wonen. In de nieuwbouw komen 215 huurappartementen, bedoeld voor starters en 1- en 2-persoonshuishoudens. Het merendeel (75%) is bestemd voor sociale huur, het overige deel voor verhuur in de vrije sector (middenhuur).

Appartementen met 52-73

Het gaat om twee- en driekamerappartementen, met een woonoppervlak van 52-73 m² en een eigen balkon. Bekijk de plattegronden. De huurprijzen voor sociale huur variëren tussen € 650,43 en € 879,66 per maand (prijspeil 2024). Voor middenhuur is de maximale huurprijs € 1.179,08 per maand (prijspeil 2024). De woningen voldoen straks aan de wooneisen van deze tijd. Dat betekent duurzaam, comfortabel en energiezuinig.

Wilt u hier wonen?

De sociale huurwoningen worden verhuurd via DĀK regio Utrecht (voorheen WoningNet). Reageren op deze woningen kan nu nog niet. We verwachten dat de woningen ongeveer een half jaar voor oplevering in 2027 worden aangeboden. De middenhuurwoningen verhuurt Woonin zelf via www.wooninmiddenhuur.nl. Ook deze woningen worden ongeveer een half jaar voor oplevering aangeboden.

Park Transwijk 1965. Ontworpen door de Utrechtse afdeling Plantsoenen, met B.J. Galjaard als hoofdontwerper.

Ontmoeten in het park

Park Transwijk is een goed voorbeeld van een park uit de naoorlogse stedenbouw. Het is in de jaren 50 ontworpen als een groot recreatiepark voor heel Kanaleneiland. In het park waren tennisbanen, een rozentuin, speelweiden, terrassen en een (door Esso gesponseerde) verkeerstuin. In de loop der jaren zijn oorspronkelijke voorzieningen verdwenen, zoals de tennisbanen, andere zijn ervoor teruggekomen.

In het oorspronkelijke ontwerp bevond de hoofdingang zich bij de voormalige tennisbanen. De bezoeker kwam direct in het sierlijke middendeel van het park terecht. Het was de bedoeling hier een theehuis te bouwen, maar er werd geen goede exploitant gevonden en de bouw werd afgeblazen. Tijdens de nieuwbouw aan de Willem Pieter van Dijllaan, Lomanlaan en Westdijklaan in 2002 is deze toegang vervallen. In plaats daarvan zijn meerdere toegangen aangelegd, zoals aan de Koeriersterlaan.

De nieuwe woontorens en een nieuwe brug voor fietsers en voetgangers markeren straks een nieuwe entree op de oorspronkelijke plek naar het park. Op de begane grond van de nieuwbouw komt ruimte voor horeca. De groene inrichting rondom sluit aan op de groene oevers van de singel, en zorgt voor een natuurlijke overgang tussen het park en Transwijk. Zo wordt dit gebied samen met het water en het park meer onderdeel van de buurt. En een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Groen en gezond

Groen is steeds belangrijker voor een prettig en gezond leven in de stad. Dat geldt voor mens en voor dier. Een nieuwe brug voor voetgangers en fietsers maakt het park makkelijk bereikbaar voor de buurt. Buurtbewoners kunnen hier straks koffiedrinken aan de waterkant of picknicken in het gras. Vogels en insecten krijgen meer leefruimte aan de ecologische oever van de singel.

Parkeren

Hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn voor de nieuwbouw, is afhankelijk van het aantal woningen en het autobezit. Onder de woontorens is ruimte voor een ondergrondse parkeergarage met een grote fietsenstalling. Bewoners van de nieuwbouw kunnen gebruikmaken van een aantal deelauto’s. Ook proberen we zo veel mogelijk te stimuleren dat de bewoners de fiets of het openbaar vervoer nemen.

Daarnaast wordt ook in de omgeving gebouwd, in de Merwedekanaalzone. Per 1 mei 2024 wordt hier betaald parkeren ingevoerd. Dit is om te voorkomen dat er door de komst van de Merwedekanaalzone parkeerproblemen ontstaan in omliggende wijken, waaronder Transwijk.

Verkeer

Doordat we de nieuwe bewoners stimuleren te fietsen en het openbaar vervoer te gebruiken, proberen we een toename van het autoverkeer tegen te gaan. Maar het is niet 100 procent te voorkomen dat er bij meer woningen meer verkeer komt. Het fietsverkeer zal door deze stimulans toenemen.

Andere nieuwbouwplannen

Het bedrijventerrein langs het Merwedekanaal verandert de komende jaren in een nieuwe stadswijk: de Merwedekanaalzone. In Merwede, het gedeelte tussen de Europalaan, de Beneluxlaan, het kanaal en de Koningin Wilhelminalaan, komen de meeste woningen. Merwede wordt een autovrije, groene stadswijk met zo’n 4.000 tot 6.000 woningen, winkels, scholen en horeca. Er komen verschillende nieuwe fiets- en wandelroutes, onder meer voor verbindingen tussen Merwede, Kanaleneiland en Park Transwijk. De nieuwe brug bij de Lomanlaan maakt hier onderdeel van uit.

Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

Voor Kanaleneiland en Transwijk heeft de gemeente een omgevingsvisie gemaakt. De gemeente heeft daarin gekeken naar thema’s als verkeersveiligheid, groen in de wijk, een gezond leefklimaat en heeft ook onderzocht aan welke woningen behoefte is. Met deze omgevingsvisie voor Kanaleneiland en Transwijk heeft de gemeente samen met woningcorporaties Portaal, Bo-Ex en Woonin onderzocht hoe de leefbaarheid in de wijk verder kan worden verbeterd. Bewoners, ondernemers, instellingen en andere partijen in de wijk zijn hierbij betrokken. U leest meer over de omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk op de site van de gemeente.