Heukelomlaan

De woongebouwen op de Berlagestraat 51-97, Van Heukelomlaan 1-119 en Burgemeester Norbruislaan 218-254 zijn ruim 60 jaar oud. Ze voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd.  Woonin gaat daarom op deze plek nieuwe en betere woningen bouwen. Hiervoor hebben we een Sociaal Projectplan opgesteld. De meerderheid van de bewoners heeft in het voorjaar van 2023 voor het Sociaal Projectplan gestemd. Het vereiste draagvlak is gehaald. We kunnen de plannen nu gaan uitwerken.

Wat gaan we bouwen?

De huidige 102 portiekflats zonder lift worden vervangen door ongeveer 190 appartementen van gemiddeld 70 m² met lift. Het aantal sociale huurwoningen gaat van 102 naar circa 145. Daarnaast komen er ongeveer 45 middenhuurwoningen bij. Op deze manier kunnen we meer woningzoekenden een woning bieden. Door de middenhuurwoningen verbetert de doorstroming en ook vergoten we de mix van doelgroepen in de wijk.

Hoe gaat de nieuwbouw eruitzien?

Woonin heeft een klankbordgroep opgezet met huurders en belangstellenden. Zij konden meedenken over het ontwerp van de nieuwbouw. Dat meedenken gebeurde in verschillende workshops.  

Architectenbureau INBO heeft de beste ideeën met elkaar gecombineerd tot één ontwerp. Dit heet het ‘voorkeursmodel’. Onderstaande afbeelding laat zien hoe de bouwblokken van het voorkeursmodel verdeeld zijn. 

Samen met de gemeente werken we het voorkeursmodel uit. Eerst stelt de gemeente een zogenaamde bouwenvelop op. In de bouwenvelop komen belangrijke kenmerken en aandachtspunten van de nieuwbouw te staan. Bijvoorbeeld de omvang van het gebouw of het type energievoorziening. De input van de klankbordgroep heeft hiervoor mede de basis gelegd. De verslagen en ‘oude’ modellen zijn terug te vinden onder Documenten.

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief. Wij houden u dan op de hoogte. Andere vragen kunt u mailen naar: heukelomlaan@woonin.nl.

Wat is tot nu toe gebeurd?

Op 15 februari 2022 heeft de gemeente een intentiedocument vastgesteld voor dit project. Dat betekent dat de gemeente in de basis het plan steunt en dat Woonin het nieuwbouwplan is gaan uitwerken. Eind 2022 hebben bewoners en omwonenden kunnen meedenken over de nieuwbouwplannen. Onder het kopje ‘documenten’ zijn verslagen en documenten te vinden over de avonden waarin de nieuwbouw is besproken. Uiteindelijk zijn er twee modellen naar voren gekomen die de voorkeur hebben van de klankbordgroep. Deze modellen zijn door architect INBO naar 1 model gebracht. De huidige huurders zijn begin 2023 akkoord gegaan met de plannen.

Planning

  • Voorjaar 2023 tot en met voorjaar 2025: urgentie en verhuizen
  • Voorjaar 2025: start sloop en bouwen
  • Voorjaar 2027: oplevering nieuwbouw