Medehuurderschap

Wanneer u als huurder samenwoont is het goed om eens na te denken over de rechten van uw partner of medebewoner. Staat u samen op het contract? Wat gebeurt er als u of uw partner of medebewoner de woning verlaat? Wist u dat inwonende kinderen geen medehuurder kunnen worden?

Hieronder leggen we uit wanneer u medehuurder bent. Ook leggen we uit wat dan uw rechten en plichten zijn.
Wanneer u getrouwd bent of geregistreerd partner bent, dan kunt u medehuurderschap van rechtswege aanvragen.
Wanneer u beiden op het contract staat bent u contractueel medehuurder (ook wel samenhuurder genoemd).

Veel gevraagd over Medehuurderschap

Wanneer ben ik medehuurder?

Algemeen

Dat kan op twee manieren. U leest hieronder wat de opties zijn.

Mijn partner en ik zijn geregistreerd partners of getrouwd. Is mijn partner dan medehuurder?

Algemeen

Uw partner is alleen medehuurder als:

  • u allebei ingeschreven staat bij de gemeente.
  • u allebei het hoofdverblijf heeft in de woning. 
  • u ons op de hoogte brengt van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Sluit u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap als u al huurder bij ons bent?
En wilt u uw partner registreren als medehuurder? Dan kunt u hier uw aanvraag voor medehuurderschap invullen.

Ik ben geen echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder. Kan ik medehuurder worden?

Algemeen

Bent u geen echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder? 
Ook dan kunt u medehuurderschap aanvragen. Om in aanmerking te komen voor het medehuurderschap gelden de volgende voorwaarden:

  • u heeft minimaal 2 jaar in de woning uw hoofdverblijf;
  • u heeft met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding (u heeft de intentie om langere tijd samen in de woning te blijven wonen, de financiële situatie is op elkaar afgestemd en er is een eerlijke verdeling in het huishouden);
  • u heeft voldoende inkomen om mee te kunnen betalen aan de huur;
  • het medehuurderschap wordt niet aangevraagd om u tot hoofdhuurder te maken.

Kan mijn kind medehuurder worden?

Algemeen

Nee, een kind of kleindkind kan geen medehuurder worden. 

Kan ik als medehuurder het huurcontract voortzetten als mijn partner vertrekt?

Algemeen

Dat hangt af van het soort medehuurderschap. 

Als u medehuurder van rechtswege bent, dan kunt u blijven wonen in de woning. Er is dan wel een huisvestingsvergunning nodig van de gemeente. Zonder huisvestingsvergunning kunt u niet in de woning blijven wonen.

Als u contractueel medehuurder (samenhuurder) bent, dan duurt de huurovereenkomst voort. U kunt hier een scheiding of einde samenwonen doorgeven.

Mag ik als medehuurder in de woning blijven als mijn partner komt te overlijden?

Algemeen

Bent u medehuurder van rechtswege of contractueel medehuurder? 
Dan zet u in geval van overlijden van de huurder de huurovereenkomst als huurder voort. U moet wel in aanmerking komen voor een huisvestingsvergunning als u deze nog niet hebt. 

Bent u geen medehuurder, maar hebt u wel uw hoofdverblijf in de woning en had u een duurzame gemeenschappelijke huishouding* met de huurder? 
Neem dan contact met ons op.

Bent u geen medehuurder, hebt u niet uw hoofdverblijf in de woning gehad of een duurzame gemeenschappelijke huishouding* met de overleden huurder gehad? 
Dan moet u de woning verlaten na het overlijden van de huurder. U mag de huurovereenkomst niet voortzetten.

*Bij een duurzame gemeenschappelijke huishouding u heeft de intentie om langere tijd samen in de woning te blijven wonen, de financiële situatie is op elkaar afgestemd en er is een eerlijke verdeling in het huishouden

Wij gaan scheiden. Hoe wordt bepaald wie er in de woning achterblijft?

Algemeen

Bij echtscheiding bepaalt de rechter wie de huurder van de woning zal zijn: de huurder of de medehuurder (van rechtswege). Wij kunnen het contract pas wijzigen als de definitieve beschikking van de echtscheiding is ingeschreven bij de gemeente.