Leefbaarheid

Wij willen dat u zich thuis voelt. Niet alleen in uw eigen huis, maar ook in de wijk waar u woont. Daarom doen wij ons best om te zorgen dat u zich prettig en veilig voelt. Dit noemen we de leefbaarheid van uw wijk.

Veel gevraagd over Leefbaarheid

Hoe kom ik in contact met mijn buurtbeheerder?

Algemeen

Weten wie uw buurtbeheerder is en wat hij of zij doet? Hier vindt u de contactgegevens van uw buurtbeheerder.

Wat kan ik doen bij overlast in mijn woonomgeving?

Algemeen

U kunt overlast ervaren in uw woonomgeving. Bijvoorbeeld van hangjongeren, zwerfafval of fout geparkeerde auto's. De woonomgeving is niet van ons. Daarom kunnen wij deze overlast dan ook niet direct aanpakken. U kunt wel een melding doen bij de gemeente. In uw wijk is ook een buurtbeheerder van Woonin actief. De buurtbeheerder werkt samen met de gemeente, politie en andere organisaties om voor een veilige en nette woonomgeving te zorgen.

Bel de politie bij gevaarlijke of dreigende situaties.

Ik wil een nieuwe afstandsbediening. Wat moet ik doen?

Algemeen

Lees in het stappenplan wat u per situatie kunt doen.

Ik krijg een scootmobiel, waar kan ik deze stallen en opladen?

Algemeen

Als er voorzieningen in of aan uw woning geplaatst worden, dan moet u hiervoor toestemming vragen aan Woonin. Neem hiervoor contact met ons op. 

Als er hulpmiddelen in de algemene ruimte geplaatst moeten worden, dan kan onze medewerker voor u uitzoeken of dit mogelijk is. Neem hiervoor contact met ons op. Een scootmobiel mag niet zonder toestemming worden gestald en opgeladen in de algemene ruimte van uw woongebouw.

Ik maak me zorgen over een huurder van jullie. Kan ik dit bij jullie melden?

Algemeen

Ja, dat horen we graag van u. Heeft u het idee dat een huurder van ons eenzaam is? Niet goed voor zichzelf zorgt? Of merkt u dat de huurder in de war is? U kunt dat aan ons doorgeven via ons contactformulier. Kiest u dan voor 'Overig'. Onze woonconsulent gaat dan, eventueel samen met iemand anders, kijken hoe het met huurder is. Wij delen die gegevens niet met anderen.

Ik wil een sleutelkluisje ophangen bij de toegangsdeur van mijn woongebouw. Mag dat?

Algemeen

U mag een sleutelkluisje ophangen. Woonin plaatst deze niet.

Ik huur een eengezinswoning
U heeft geen toestemming nodig om het sleutelkluisje op te hangen. Wel zijn wij graag op de hoogte. U kunt telefonisch via 088 98 90 123 of via het contactformulier laten weten dat u een sleutelkluisje ophangt.

Ik woon in een flat
Neem contact met ons op. Onze Technisch beheerder overlegt met u waar u het kluisje het best kunt hangen. 

Mijn fiets of scooter is weggehaald uit de algemene ruimte van het portiek. Weten jullie hier iets van?

Algemeen

Fietsen of scooters die verkeerd geparkeerd zijn of overlast veroorzaken, worden soms door Woonin weggehaald. Eerst wordt er een sticker op de fiets of scooter geplakt met een waarschuwing. Is de fiets of scooter binnen 48 uur niet door u verplaatst? Dan wordt deze weggehaald door Woonin. In overleg met uw buurtbeheerder kunt u uw fiets of scooter tegen betaling ophalen.

Er hangen camera's in de portiek. Wat gebeurt er met de beelden?

Algemeen

De beelden worden bekeken als de politie ons hierom vraagt. Als er iets is gebeurd moet u altijd aangifte doen bij de politie. Geeft u hierbij door dat er camera's in de portiek hangen die misschien beelden hebben vastgelegd. De politie bepaalt of de beelden aan uw aangifte worden toegevoegd. U mag de beelden zelf niet bekijken.

Er staan spullen op de galerij of in de algemene ruimte die er niet horen. Wat doen jullie hieraan?

Algemeen

We zullen eerst de spullen stickers geven met het verzoek om de spullen te verwijderen. Wij zoeken uit van wie de spullen zijn. Dan vragen wij diegene netjes om de spullen te verwijderen. Komen we er niet achter van wie de spullen zijn? Dan brengen wij de kosten in rekening aan de bewoners.

De algemene toegangsdeur wordt vaak opengelaten. Kunnen jullie iets doen?

Algemeen

Neem contact op met uw buurtbeheerder. Hij of zij bespreekt het met u.

Ik voel me niet veilig in mijn woning. Wat kan Woonin voor mij betekenen?

Algemeen

In uw woning moet u zich veilig voelen. Als u zich niet veilig voelt is dat erg vervelend. Daarom gaan wij met u in gesprek als dit het geval is. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Er zit graffiti op mijn huis of op mijn complex. Wat nu?

Algemeen

Neem contact met ons op om dit te melden. Uw buurtbeheerder komt dan langs om de graffiti te bekijken. Als het nodig is maakt hij of zij een foto van de graffiti en laten we de graffiti verwijderen door een schoonmaakbedrijf.

De brievenbus van een bewoner van jullie zit vol. Kunnen jullie op dit adres komen kijken?

Algemeen

Ja, dat kan. Neem hiervoor contact op met uw buurtbeheerder. Als er teveel post in de brievenbus zit, kan er iets aan de hand zijn met de bewoner. De buurtbeheerder zoekt dan contact met de bewoner.

Wanneer wordt het lik-op-stuk-beleid ingevoerd?

Algemeen

Woonin voert het lik-op-stuk-beleid in bij flats of eengezinswoningen waar het niet goed gaat met de leefbaarheid. Als bij de controlerondes blijkt dat de huisregels niet worden nageleefd, dan moeten wij het lik-op-stuk-beleid invoeren.

Met het lik op stuk beleid helpen wij bewoners bij het opgeruimd houden van de gemeenschappelijke ruimtes. Ook willen we voorkomen dat de doorgang wordt geblokkeerd. Het beleid geldt voor:

  • Bordessen van de portiek
  • Galerijen
  • Trappenhuis
  • Bergingen
  • Achterpaden
  • Centrale hal
  • Lift (als die in uw gebouw aanwezig is)

Wat kan ik doen als ik vermoeden heb van huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling bij een huurder van jullie?

Algemeen

U kunt uw vermoeden direct (anoniem) melden bij de instantie Veilig Thuis.

Woonin kan meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling niet aannemen. Dit heeft te maken met de privacy van de bewoners en hun gezinssituatie.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.
U kunt Veilig Thuis bereiken via 030 - 242 78 00. Het bezoekadres is Tiberdreef 8, 3561 GG te Utrecht.

Zijn er kosten verbonden aan het lik-op-stuk-beleid?

Algemeen

Wanneer er bij de controlerondes van de buurtbeheerder blijkt dat de spullen niet zijn opgeruimd en daardoor voor vervuiling of het blokkeren van de doorgang zorgen, huren wij een schoonmaakbedrijf in. Als er bekend is van wie de spullen zijn, betaalt hij of zij een deel van de kosten voor de schoonmaak. Is het niet duidelijk wie het gedaan heeft? Dan worden de kosten verdeeld over alle bewoners van de portiek en de achterpaden (van eengezinswoningen).

Wat is een buurtambassadeur?

Algemeen

Een buurtambassadeur is een buurtbewoner die vrijwillig de buurtbeheerder ondersteunt. De buurtambassadeur loopt regelmatig een rondje door het woongebouw en door de buurt. Zo is hij of zij extra oplettend met wat er speelt in het woongebouw en de buurt.

Kan er een AED bij mijn woning komen?

Algemeen

Het plaatsen van een openbare AED is alleen nuttig als er in de directe omgeving nog geen openbare AED hangt. Woonin heeft samen met de Hartstichting bepaald op welk Woonin-gebouw een AED kan hangen. Niet op alle geschikte gebouwen komt een AED. 

 Wilt u weten of het bij uw gebouw of woning wel kan? Neem dan contact met ons op.

Wat is ‘Woonin Hartveilig’?

Algemeen

De Hartstichting wil dat AED's in de openbare ruimte binnen 6 minuten te bereiken zijn, om mensen te helpen bij een hartstilstand. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat mensen met een hartstilstand dit vaker overleven. Lees hierover meer op de website van de Hartstichting

Er is schade of een storing met een AED in mijn gebouw. Wat kan ik doen?

Algemeen

De AED is in het bezit van Woonin en wordt onderhouden door contractpartij Medisol. Bij schade of storing krijgt Medisol over het algemeen automatisch een melding en zal het apparaat repareren. Toch zelf een melding maken? Bel dan met Medisol via 0118-620 074 en vermeld daarbij het serienummer van de AED (dit staat op de AED en begint altijd met de letters ‘SN’).

Mag ik een vogelnest weghalen?

Algemeen

Vogelnesten en eieren zijn tijdens de hele broedperiode wettelijk beschermd. De broedperiode is van 15 maart tot 15 juli. Soms maken vogels een nest op een plek die voor mensen niet handig is. Toch mag een nest niet weggehaald of vernield worden. Pas als de eieren zijn uitgekomen en de jongen zijn uitgevlogen mogen de nestjes verwijderd worden. Dan kunt u zelf een organisatie inschakelen om het nest te verwijderen.