Bezwaar maken als vrijesectorhuurder

In 2023 verhogen wij de huur van alle vrije sectorhuurwoningen met maximaal 4,1 procent. U kunt bezwaar maken met de volgende reden:

 • Uw huur is met meer procent verhoogd dan wettelijk is toegestaan.

Heeft u een huurverhoging gehad van meer dan 4,1 procent? Neem dan contact met ons op.

Veel gevraagd over Bezwaar maken als vrijesectorhuurder

Kan ik huurverlaging krijgen na een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

Dit kan alleen wanneer u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad. Hieronder ziet u de percentages die horen bij een inkomensafhankelijke huurverhoging:

Jaar    Percentage

2020 6,6%

2021 geen inkomensafhankelijke huurverhoging

2022 5,3% (Mitros) en € 50,- of € 100,- (Viveste)

2023 6,1%

Heeft u dit jaar 6,1% huurverhoging gehad, maar klopt dit niet?
Dan kunt u tussen 1 mei en 1 juli bezwaar maken als u daar een geldige reden voor heeft.

Is uw huur met een ander percentage verhoogd?
Dan heeft u geen inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen.

Als wij uw huur verlagen doen wij dit niet met terugwerkende kracht. De huurverlaging gaat dan uiterlijk 2 maanden nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen in. De huurverlaging geldt dus niet voor het verleden.

Wat is een huishoudinkomen en hoe bereken ik het?

Algemeen

Het huishoudinkomen is het totale inkomen van alle bewoners die nu op uw adres wonen. Dit is dus niet alleen het inkomen van de hoofdhuurder.

Waarvoor wilt u het huishoudinkomen weten?
Het verschilt per regeling hoe uw het huishoudinkomen berekent.

 • Bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging
  Het inkomen (tot € 21.835) van eigen kinderen of pleegkinderen jonger dan 23 jaar telt niet mee in het huishoudinkomen.
 • Huurverlaging regeling in 2023
  Het bruto inkomen van eigen kinderen of pleegkinderen jonger dan 27 jaar telt niet mee in het huishoudinkomen.
 • Inkomen voor het toewijzen van een sociale huurwoningHet inkomen voor loonheffing (op de opgave staat dit als 'fiscaal loon', 'loonheffing loon' of 'loon voor loonbelasting'). Toeslagen zoals vakantietoeslag of een eindejaarsuitkering tellen ook mee met dit huishoudinkomen.

Zo vraagt u het huishoudinkomen op
Om te weten wat u huishoudinkomen is, kunt u een inkomensverklaring via de website van de Belastingdienst opvragen. Het is belangrijk dat u dit doet voor alle personen in uw huishouden met een inkomen. Vervolgens kunt u de inkomens bij elkaar optellen om het huishoudinkomen te berekenen.

Hoe het werkt

 • Log in op Mijn Belastingdienst.
 • Ga naar 'mijn gegevens' en klik op 'Inkomensverklaring en geregistreerd inkomen bekijken'.
 • Klik op Inkomensverklaring opvragen.

Wat houdt de jaarlijkse huurverhoging in?

Algemeen

Ieder jaar passen wij op 1 juli de netto huur voor woningen aan. Dit is de huur die u voor de woning betaalt zonder de servicekosten. De overheid bepaalt met hoeveel procent wij de netto huur mogen aanpassen. U krijgt altijd voor 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs.

Huurt u in 2024 een:

 • vrije sectorwoning
 • garage
 • parkeerplaats
 • bedrijfsruimte
 • fietsenstalling

Dan staan de regels voor de huurverhoging in uw huurvoorwaarden. Deze regels kunnen anders zijn dan de regels voor sociale huurwoningen.

Wat gebeurt er als ik bezwaar heb gemaakt tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Om de status van uw bezwaar te volgen, nemen we u mee in een aantal stappen:

 • Nadat u bezwaar maakt, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Dan weet u dat wij uw bezwaar goed hebben ontvangen.
 • Uw bezwaar wordt door ons gecontroleerd.
 • U krijgt vervolgens een bericht of uw bezwaar is goedgekeurd of afgewezen.

Bezwaar goedgekeurd of afgewezen

 • Is uw bezwaar goedgekeurd? Dan ontvangt u een nieuwe brief en passen wij uw huurverhogingspercentage aan.
 • Is uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u het bezwaar intrekken of laten doorsturen naar de Huurcommissie.
  • Laat u het bezwaar door de Huurcommissie beoordelen en wijzen zij uw bezwaar ook af? Dan moet u € 25,- betalen en blijft uw huurverhogingspercentage hetzelfde.
  • Laat u het bezwaar door de Huurcommissie beoordelen en keuren zij uw bezwaar goed? Dan wordt uw huurverhogingspercentage door ons aangepast.

U kunt de status van uw bezwaar volgen in Mijn Woonin. U krijgt zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie op uw bezwaar.

Wat zijn de kosten voor het maken van bezwaar op de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Wij rekenen geen kosten voor het maken van bezwaar op de jaarlijkse huurverhoging.

Wordt uw bezwaar door ons afgewezen?
Dan kunt u het bezwaar laten beoordelen door de Huurcommissie.

 • Keurt de Huurcommissie uw bezwaar goed? Dan wordt uw huurverhogingspercentage door ons aangepast.
 • Wijst de Huurcommissie uw bezwaar ook af? Dan moet u aan hen € 25,- betalen en blijft het huurverhogingspercentage hetzelfde.

Hoe stuurt u het bezwaar door naar de Huurcommissie?
Wij kunnen uw bezwaar doorsturen naar de Huurcommissie of u kunt dit zelf doen. Wanneer wij uw bezwaar afwijzen, krijgt u eerst de kans om uw bezwaar in te trekken. Als u dat niet wilt of het vergeet te doen, sturen wij uw bezwaar door naar de Huurcommissie.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

Algemeen

Ieder jaar verhogen wij de huur op 1 juli. Dit is volgens de regels van de overheid.

Met hoeveel procent wordt de huur in 2024 verhoogd?

Algemeen

Dit is voor 2024 nog niet bekend. Wat uw huurverhoging wordt, leest u in uw huurverhogingsbrief.

Deze ontvangt u uiterlijk vóór 1 mei.

Wat is inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

Dit is een huurverhoging op basis van het verzamelinkomen. We tellen daarbij de inkomens van alle bewoners op uw adres mee.

Uw huurverhoging is in 2023 inkomensafhankelijk wanneer:

 • Uw verzamelinkomen over 2021 hoger is dan € 52.753 voor éénpersoonshuishouden of hoger dan € 61.046 voor een meerpersoonshuishouden.
 • Uw huur lager is dan € 808,06.

Was het verzamelinkomen in 2022 lager? Dan krijgt u maximaal een verhoging van 2,6 procent.

Waarom kijken we naar het inkomen van 2 jaar geleden?
Uw inkomen van 2 jaar geleden is uw meest recente definitieve inkomen, berekend door de Belastingdienst. Voor de huurverhoging per 1 juli van dit jaar gaat het daarom om het verzamelinkomen van alle bewoners die op 1 juli van dit jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven. Oók als zij in 2021 nog niet op dit adres stonden ingeschreven.

Heeft u inwonende kinderen tot 23 jaar?
Heeft u inwonende kinderen of andere inwonende jongeren die op 1 januari van dit jaar nog geen 23 jaar waren? Dan telt hun inkomen tot € 21.835 over het jaar 2022 niet mee.

Hoe komt Woonin aan inkomensgegevens?

Algemeen

Wij krijgen een inkomensindicatie van de Belastingdienst. Op de inkomensindicatie staat in welke inkomenscategorie u valt. 

Wat precies uw inkomen is, staat er dus niet op. Die informatie hoeft u niet met ons te delen. Vragen wij de inkomensindicatie van u op? Dan krijgt u daarover bericht van de Belastingdienst.

Ik heb een inkomensindicatie ontvangen van de Belastingdienst. Wat houdt dit in?

Algemeen

Met de inkomensindicatie bekijken wij of u een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt of niet. Om dit te controleren, kunnen wij een inkomensindicatie opvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt u een bericht als wij dat hebben gedaan. Wij sturen deze inkomensindicatie naar u toe met de brief van de huurverhoging.